Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen honlap (drtemesi.hu) tulajdonosa a Temesi Váradi Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Széchenyi 21-23. II/2.).

Fontos számunkra a személyes adatainak védelme. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban találja meg a személyes adatai kezelésének szabályait, mely a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

 1. Milyen célok érdekében kezeljük az Ön személyes adatait?

Ezen a weblapon Ön személyes adatokat nem tud feltölteni, megadni. Amennyiben a honlap használata során személyes adatait a rendszer használatából adódóan megkapjuk, úgy azokat az alábbiakban leírt célokra feldolgozhatjuk, kezelhetjük.

1.1 Az Ön kérdéseinek megválaszolásához vagy az Önnel való kommunikációhoz

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk az online kapcsolat felvételi űrlapokon, e-mai küldésen keresztül, akkor az Ön személyes adatait kezeljük, feldolgozzuk.

Feldolgozzuk és kezeljük az Ön nevét, címét, elérhetőségét (beleértve az Ön e-mail címét, telefonszámát, cégének nevét) és bármely más információt, amelyet Ön a kitölthető mezőbe történő bejegyzésében, vagy az Ön által megküldött e-mailen átad részünkre.

Az Ön által megadott információt az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, amely hozzájárulást Ön bármikor visszavonhat.

1.2. A weboldal műszaki és funkcionális kezelése céljából

Az Ön személyes adatait azért is feldolgozhatjuk, hogy Ön könnyebben és gyorsabban találja meg az információkat, és javíthassuk ezáltal jelen webhely elérhetőségét és működését.

Kezelhetjük az Ön IP-címét, az internetböngészőt, a látogatott weboldalakat, az előző / következő látogatott weboldalakat és a látogatás időtartamát.

Ezeket az információkat a jogszerű üzleti érdekeink céljából kezeljük, azért, hogy jobban megértsük, hogy ügyfeleink hogyan lépnek kapcsolatba webhelyeinkkel.

 1. Kinek a részére továbbíthatjuk az Ön személyes adatait? 

Az Ön személyes adata harmadik személyek részére nem kerül továbbításra, kivéve, ha jogszabályok kötelezővé teszik.

 1. Hogyan biztosítjuk az adatok biztonságát?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és technikai intézkedéseket hoztunk ezen adatok elvesztése vagy jogellenes feldolgozása ellen. Számos biztonsági technikát alkalmazunk, beleértve a biztonságos szervereket, a tűzfalakat.

 

 1. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait a jelen Nyilatkozatban leírt célok teljesítéséhez szükséges időtartamig őrizzük meg.

 1. A személyes adatokra vonatkozó jogok

A személyes adatai tekintetében Önt különféle jogok illetik meg. A törvény értelmében Önnek joga van személyes adatairól másolatot kérni, és ha lehetséges, Ön hozzáférhet személyes adataihoz. Önnek jogában áll a személyes adatok helyesbítését és törlését kérni, illetve a személyes adatok felhasználásának korlátozását kérni vagy tiltakozni a felhasználás ellen. Ezenkívül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, amellyel személyes adatait megadta. Az Ön hozzájárulásának visszavonása azonban a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét nem befolyásolja. Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.

Amennyiben személyes adataival kapcsolatos jogait gyakorolni kívánja, e-mail-ben küldje el kérését a rita (pont) temesi [kukac] drtemesi (pont) hu e-mail címre.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 1. Linkek más weboldalakhoz és közösségi médiához

A weboldalon link található más weboldalak eléréséhez. Bár ezeket a weboldalakat gondosan választottuk ki, nem vállalunk felelősséget az ezeken a weboldalakon keresztül feldolgozott személyes adatokért.

 1. A weboldalon a sütik (cookie-k) használata:

A cookie-k a felkeresett weboldal által létrehozott kis fájlok, melyeket a meglátogatott weboldal helyezi el a felhasználó számítógépén annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. A sütik használatával nem kezelünk személyes adatokat. Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Önnek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 1. A weboldal a Google Analytics alkalmazást használja:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést a weblap felhasználóinak szokásairól, valamint a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

„Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.”

 1. 16. életévüket be nem töltött személyek személyes adatokat szolgáltathatnak-e?

A 16. életévüket be nem töltött személyek csak akkor adhatják meg személyes adataikat, ha az egyik szülőjük vagy törvényes gondviselőjük írásbeli engedélyt adott erre miután a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasták.

 1. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kinek tehet fel kérdéseket?

Bármikor kérdéseket tehet fel személyes adatairól kérésének megküldésével a rita (pont) temesi [kukac] drtemesi (pont) hu e-mail címre. Annak érdekében, hogy feldolgozzuk kérését, megkérjük Öntől (és ezért feldolgozzuk) a nevét és elérhetőségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih (pont) hu

URL naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

 1. Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (Cg.01-09-909968)

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

E-mail:            iroda [kukac] tarhely (pont) eu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. Az adatkezelés célja a weboldal működésének biztosítása. Az érintett által megadott személyes adatokat kezelnek a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.